Služby

Dentální hygiena

Dentální hygiena není pouze zkrášlovací procedura, jak se většina lidí domnívá, ale jedná se o léčebně preventivní úkon, jehož cílem je předcházení vzniku zubního kazu a onemocnění parodontu. Společně s preventivními prohlídkami u zubaře patří k základní kamenům orálního zdraví. Nedílnou sučástí dentální hygieny je zhodnocení stavu dutiny ústní, navrhnutí léčebného plánu, odstranění zubního kamene, pigmentací a určení vhodných pomůcek a technik čištění individuálně pro každého pacienta.

Bělení zubů

Bělení zubů provádíme metodou PureWhitening. Jedná se o velmi šetrný systém. Molekuly bělení pronikají přirozenými póry ve sklovině do hlubších vrstev zubu, kde napadají molekuly pigmentů, které rozkládají. Tím je dosaženo trvalého výsledku bělení bez poškození vlastních tkání zubu. Bělení může být domácí (při světlejší počáteční barvě zubů) nebo kombinované (u tmavších počátečních odstínů). Výsledného odstínu u kombinovaného bělení se dosahuje kombinací fáze ordinační a domácí. Během ordinační fáze, je na zuby aplikován gel o vyšší koncentraci a následně pacient pokračuje s bělením doma. Vhodnost bělení musí nejdříve posoudit lékař nebo dentální hygienistka. Ti také doporučí, který typ bělení je pro pacienta vhodný. Pokud je bělení doporučeno, je možné v téže návštěvě rovnou zhotovit otisky. Podle nich jsou následně pacientovi vyrobeny fólie na míru, aby bylo dosaženo absolutní přesnosti, a namíchány bělicí gely. Ty se míchají pro pacienta vždy čerstvé, aby byla zajištěna maximální účinnost.

Je třeba počítat s tím, že při bělení se nevybělí protetické práce (korunky, můstky, onlaye) ani výplně. Pokud jsou ve viditelném úseku chrupu, je pravděpodobné, že je po bělení bude třeba předělat. Bělení je vhodné pouze pro pacienty s vyhovující úrovní ústní hygieny a zdravými dásněmi.

Ošetření dětských pacientů

S prořezáním prvního zoubku by měla být spojena také první návštěva u zubaře. Dítě si zvyká na to, že se zoubky pravidelně kontrolují a nebude se pak k zubaři bát. Zubní lékař kontroluje správné prořezávání, úpony uzdiček, onemocnění sliznic, ortodontické vady, doporučí vhodné pomůcky pro péči o zoubky a naučí rodiče jak správně zoubky čistit. Díky laskavému a přátelskému přístupu si získáme důvěru dítěte a odbouráme tak budoucí strach ze zubního ošetření.

Preventivní péče

Prevence je základním kamenem orálního zdraví. Naším cílem je problémům předcházet a pokud již vzniknou, tak je včas odhalit a předejít větším škodám. Preventivní prohlídku by měl pacient absolvovat každých 6 měsíců. Součástí prevence je vyšetření sliznic dutiny ústní, slinných žlaz, hrdla, jazyka a samozřejmě zubů. Neodmyslitelnou součástí je rentgenologické vyšetření, které je nezbytné k odhalení kazů v mezizubí, kazů pod výplněmi, zhodnocení stavu ošetření zubních kanálků, uložení zubů moudrosti apod. Je také nezbytné ke včasnému odhalení různých patologických procesů a malignit v čelistech. Díky modernímu digitálnímu zobrazovacímu systému jsou dávky záření absolutně zanedbatené a vyšetření je tak pro pacienta zcela bezpečné.

Sanace kazů

Fotokompozitní výplně (bílé plomby) představují nejestetičtější variantu přímo zhotovovaných výplní. Při dodržení správného postupu, například použití izolační folie Kofferdam a výběru vhodného odstínu, lze zhotovit výplň barvou téměř totožnou s vlastním zubem. Proto se fotokompozitní materiály staly nenahraditelnými, zejména při léčbě zubního kazu, ale i dalších defektů jako jsou traumatické defekty krčků zubů nebo ztráta zubních tkání úrazem. Ošetření vždy provádíme za použití lokální anestezie, aby bylo pro pacienta co nejpříjemnější a nemusel mít z ošetření obavy.

Endodontické ošetření

Endodoncie

neboli léčení kořenových kanálků, je nezbytné v případech, kdy došlo k infekci zubní dřeně (například hlubokým kazem). Tuto infikovanou tkáň je nutné co nejdříve odstranit, aby se zamezilo dalšímu šíření infekce. Je nutné kanálky pečlivě vydezinfikovat, vzniklý prostor vyplnit a zrekonstruovat naddásňovou část zubu. Toto ošetření je v některých případech dvoufázové. Pokud je ošetření komplikované, je nutné nejprve aplikovat léčivou vložku a k definitivnímu zaplnění dochází až v druhé návštěvě.

Reendodontické ošetření

je léčení zubu, kde již dříve byly kořenové kanálky léčeny, ale léčba nebyla úspěšná. Nejčastější důvod selhání je nedokonalá dezinfekce kanálku před zaplněním či ponechání neošetřeného kanálku nebo jeho části. Při reendodontickém ošetření je nutné kompletně odstranit všechny výplňové materiály ze zubu, nalézt všechny kanálky, zpřístupnit je až na samotný konec kořene, odstranit infikované tkáně, kanálky pečlivě vydesinfikovat a hermeticky uzavřít.

Každý endodonticky ošetřený zub je nutné opatřit protetickou prací (korunkou, onlayí…). Tyto mrtvé zuby jsou křehčí a oslabené a hrozí jejich prasknutí. Protetická práce je před prasknutím ochrání a zrekonstruuje je funkčně i esteticky.

Protetika

Kompozitní a keramické onlaye a overlaye

Tyto protetické práce jsou používány při ztrátě většího množství tvrdých zubních tkání, kdy korunka zubu není ještě zcela destruovaná, ale již vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci. Preparace na onlaye a overlaye je šetrnější k zubním tkáním než korunka, protože nahrazuje pouze okluzní plošku a ztracené tkáně zubu. Jsou zhotovovány podle otisků v zubní laboratoři, kde je práce zhotovena zubním technikem. Je třeba dvou návštěv – v první návštěvě se zub napreparuje a otiskne a v druhé návštěvě fixujeme práci do úst.

Korunky a můstky

Korunky se zhotovují v případech kdy došlo ke ztrátě velké části zubu a není možné zub trvale zrekonstruovat výplní, či jiným způsobem. Korunka tvoří jakýsi plášť zubu a vrací mu jeho funkčnost a estetiku. Můstky jsou zhotovovány v případě, kdy je zapotřebí nahradit jeden či více ztracených zubů a nelze náhrady zubu docílit pomocí implantátu. Můstek je umístěn na zuby sousedící s mezerou. Sousední zuby je však nutné dopředu upravit tak, aby na ně můstek mohl být ukotven. Zhotovení je opět v laboratoři podle otisků.

Keramické fazety

Keramické fazety jsou tenké plátky keramiky vyrobené v zubní laboratoři, které slouží zejména k vylepšení estetiky viditelného úseku chrupu pacienta. Existují dva typy fazet – preparační, kdy je třeba do zubu zcela minimálně zasáhnout, a bezpreparační, kdy zub zůstává nedotčen. O vhodném typu fazet rozhodují skusové podmínky v ústech pacienta. V obou případech se jedná o velmi šetrné a zároveň trvanlivé ošetření se skvělým estetickým výsledkem.

Snímatelné náhrady

V případě, že dojde ke ztrátě zubů a nelze je nahradit fixním řešením, nahrazujeme je snímetalnou náhradou – protézou. Je mnoho druhů náhrad a výběr vhodného typu je velmi individuální. Závisí zejména na stavu zbylých zubů, alveolárního hřebene a skusových poměrech pacienta. Tyto náhrady pacient na noc odkládá.

Stomatochirurgie

Pokud je zub nepříznivě uložen a je třeba ho vytáhnout, je dobré se svěřit do rukou odborníka – stomatochirurga. Lze tak do budoucna předejít mnoha komplikacím. V případě komplikovaných situací je zhotoven CT snímek čelistí, kde stomatochirurg vidí na 3D vizualizaci přesné uložení všech struktur, které jsou pro výkon důležité. Ošetření probíhá v lokální anestezii, tudíž je celý výkon pro pacienta zcela bezbolestný a pacient může po výkonu odejít ihned domů. Pacient po výkonu odchází s tištěným poučením o následném režimu.

Implantace

Zubní implantát kompletně nahrazuje dříve ztracený zub, bez toho aniž by muselo dojít k zásahu do sousedních zdravých zubů. Jedná se o umělý kořen, nejčastěji vyrobený z titanu či jeho slitin. Po vhojení poddásňové části implantátu do kosti se zhotovuje protetická část, což bývá nejčastěji keramická korunka nebo můstek. Na několik implantátů lze ale také zhotovit konstrukci sloužící k upevnění snímatelné náhrady (protézy). Implantát nabízí plnohodnotné a dlouhodobé řešení defektů chrupu způsobených i vícenásobnou či dokonce kompletní ztrátou zubů.